Om Birkemosegård 2019-03-25T11:19:22+00:00

Historien bag Birkemosegaard

Det hele startede med blomkål for mange år siden – af Ole ”Blomkål” Pedersen ( i daglig tale ”Ole Blomkål”.
Der har været dyrket blomkål på Birkemosegaard siden midten af 60érne og omkring 1980 kom broccolien til.

I 2004 købte Klaus gartneriet og har udviklet gartneriet til også at dyrke andre former for kål, samt spidskål og rødkål.
I dag foregår der forsat en udvikling af gartneriet, både med afgrøder og produktionsmetoder.

I 2012 blev sønnen Nicolai uddannet driftleder fra Høng Landbrugsskole, og deltager i dag i den daglige drift.